Yrityspalvelut

Strategiamme menestystekijöinä ovat hyvä yritysilmapiiri ja matala kynnys työllistymiseen, yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Kunta ottaa yritystoiminnan huomioon kaikessa toiminnassaan. Kunnan elinvoimaisuutta kehitetään yritysten toimintaa ja kasvua edesauttamalla.

Kunta järjestää yrityspalvelut omana toimintajana. Hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan elinkeinotoimen kehittämistä. Järjestämme yrittäjätilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä Uuraisten Yrittäjät ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntijapalvelua yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa yrityspalvelusetelin avulla tai yhteistyökumppanien kehittämistyökalujen avustuksella. Olemme tarvittaessa yhteyksissä yrittäjiin ja yrityksiin. Markkinoimme kuntaa ja yritystontteja myös uusille yrityksille. Säännöllisin väliajoin pyydämme palautetta toiminnastamme ja tiedustelemme yritysten tarpeita ja toiveita.

Yhteensä Uuraisten alueella toimii noin parisataa pk-yritystä.

Kunnan elinkeinorakenne
Alueella olevien työpaikkojen lkm vuonna 2016 oli 839. Työpaikkojen prosentuaalinen osuus toimialan mukaan (2017):

Maa- ja metsätalous 11 %
Jalostus 21,5 %
Palvelut 65,9 %
Muut 1,6 %

Uuraisten työpaikkaomavaraisuus vuonna 2016 oli 60,0%. Koska moni uuraislainen käy työssä ja yrittää Jyväskylän kaupunkiseudulla ja Äänekoskella, on lähialueiden kehittyminen ja menestyminen meille tärkeää. Uurainen on mukana Jyväskylän kaupunkiseudun yhteistyössä mm. MAL-sopimusmenettelyssä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue