Lapset ja perheet

Lähes 25 % Uuraisten asukkaista on alle 18-vuotiaita. Uurainen on mukana hallituksen kärkihankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE), jonka tavoitteena valtakunnallisesti on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Tätä ennaltaehkäisevää työ-otetta haluamme kehittää kunnassamme. Olemme mm. luomassa ”hyvinvointitaloa” Nuokkarille, joka lisäisi eri toimijoiden moniammatillista yhteistyötä ja palveluita sekä tarjoaisi lapsille ja nuorille toimintaa ja tiloja.

Oheisessa esitteessä lisää hyödyllistä tietoa Uuraisten lapsiperheiden palveluista.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue