Tietosuojaselosteet

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on informoitava rekisteröityä mm. henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaselosteet
Tietosuojaseloste Erityisruokavaliot
Erityisryhmien palveluiden rekisteri
Evolta Oy Lupapiste-palvelun sähköinen asiointi ja tiedonhallinta rakennusvalvonta
Henkilöstöhallintorekisteri
Ikaantyneiden palvelut
Koulukuraattorin asiakasrekisteri
Kuntarekry Oy
Lapsen huollon, tapaamisoikeuden ja elatuksen asiakasrekisteri
Lapsen isyyden selvittämisen asiakasrekisteri
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma
Nuorisotalo Nuokkarin asiakasrekisteri
Perusopetuksen oppilasrekisteri
ProEconomica Premium henkilötietojen käsittely
Uuraisten järjestörekisteri
Uuraisten kuntosali asiakasrekisteri
Uuraisten vapaa-aikatoimen tarjoamiin palveluihin osallistuvien asiakasrekisteri
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -kunnan rakennetun ympäristön ja paikkatidon hallintajärjestelmä
Sitowise Louhi Kuntapalvelin -rakennusvalvonnan rekisteriohjelmisto
Kameravalvonta kuntosali Uuraisten koulukeskus
Kameravalvonta Uuraisten Koulukeskus
Kameravalvonta Uuraisten Kunnanvirasto
Kameravalvonta Uuraisten Pääkirjasto
Kameravalvonta Uuraisten Urheilukentta
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Vesikanta Plus vesihuollon asiakastietojärjestelmä
VRK väestötietojärjelmän rakennustiedot
Välitystilien rekisteri
Yksityisteiden yhteystietoluettelo

Rekisteriotteet
Hyvän Tuulen paja, PARty-tilastointijärjestelmä
Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset
Maa-aineslupien ylläpitorekisteri
Palkkatuettujen työsuhteiden työsopimukset
Sidonnaisuusrekisteri
Ympäristölupien ylläpitorekisteri

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue