Muut toimielimet ja työryhmät

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
KV 12.6.2017 § 40, KV 20.5.2019 § 22 ja KV 16.9.2019 § 32

Puheenjohtaja
Arto Veijonen
Varajäsen: Merja Kinnunen

Varapuheenjohtaja
Samuli Mattila
Varajäsen: Aleksi Penttinen

Jäsenet
Susanna Kettunen
Varajäsen: Raimo Paanala

Pia Bärlund
Varajäsen: Tuulia Johansson

Matleena Kivelä
Varajäsen: Veli-Matti Arponen

Vapaa-aikatyöryhmä
SIVLA 11.10.2017 § 102

Jäsenet
Jari Hotti, DiscGolfGlub Uurainen
Erkki Kupari, Raiku
Mikko Nieminen, Jokihaaran kyläyhdistys
Hanna Lahtinen, Uuraisten MLL
Ari Ahonen, Uuraisten urheilijat
Petri Haaksluoto, LC-Uurainen

Metsätyöryhmä
KH 10.6.2019 § 152

Jäsenet
Arto Veijonen
Harri Palonen
Anssi Vääräsmäki
Liisa Stenman-Kässi
Juha Valkama

Maankäyttötyöryhmä
KH 10.6.2019 § 151

Jäsenet
Jari Muhonen
Veli Hytönen
Harri Palonen
Susanna Kettunen
Liisa Stenman-Kässi
Juha Valkama
Janne Koskenkorva
Essi Jokinen

Työllisyysasioiden työryhmä
KH 19.6.2017 § 231

Jäsenet
Työnsuunnittelija
Työpajaohjaaja
Peruspalvelujohtaja
Kunnanjohtaja
Kunnanhallituksen puheenjohtajat
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Sisäilmastotyöryhmä
KH 18.12.2017 § 366

Jäsenet
Susanna Kettunen
Liisa Stenman-Kässi
Janne Koskenkorva
Essi Jokinen
Jouko Nykänen
Sanna Satosaari
Maarit Manninen
Kirsti Liukkonen
Jarno Laiho
Pekka Lapinoja
Jaana Rautiainen
Jari Pihlajaniemi
Seija Pulkkinen

Vesi- ja viemäröintityöryhmä
TEKLA 14.2.2018 § 17 ja KH 19.2.2018 § 46

Jäsenet
Janne Koskenkorva
Timo Pekkarinen
Jaana Hirsjärvi
Juha Valkama
Mia-Riitta Allik
Veli-Matti Arponen
Liisa Stenman-Kässi
Veli Hytönen
Jari Rytkönen, VOK Uurainen
Hannu Mursunen, VOK Hirvaskylä
Mauno Kaartinen, VOK Akonmäki
Aki Lähteenmäki, VOK Hankala
Anssi Vääräsmäki, VOK Kyynämöinen

Pohjavesialuetyöryhmä
YMPJA 31.10.2017 § 25 ja TEKLA 14.2.2018 § 19

Jäsenet
Mia Rahinantti
Essi Jokinen
Viktoria Räty
Simo Koskinen
Jaana Hirsjärvi

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue