Konsernirakenne

Uuraisten kunnan toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja tulosyksikköihin.

Toimialat ovat

  • konsernipalvelut
  • sivistystoimi
  • sosiaalitoimi
  • tekninen toimi

Kunnanvaltuusto päättää tulosaluejaosta ja kunnanjohtaja toimialajohtajan ehdotuksesta toimialan jakamisesta tulosyksiköihin.

Toimialue                                                Päällikkö

Konsernipalvelut                                   Toimialajohtaja
Sosiaalitoimi                                           Toimialajohtaja
Sivistystoimi                                           Toimialajohtaja
Tekninen toimi                                       Toimialajohtaja

Tulosalue                                                Esimies

Erityisryhmien palvelut                        erityisryhmien palvelujohtaja
Vanhuspalvelut                                      vanhustyönjohtaja
Varhaiskasvatuspalvelut                       varhaiskasvatusjohtaja
Sosiaalipalvelut                                      peruspalvelujohtaja
Terveyspalvelut                                      peruspalvelujohtaja
Opetuspalvelut                                       peruspalvelujohtaja
Talous-, hallinto- ja
henkilöstöpalvelut                                 talous- ja hallintopäällikkö
Ruoka- ja siivouspalvelut                      ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
Vapaa-aikapalvelut                                peruspalvelujohtaja
Kirjastopalvelut                                      peruspalvelujohtaja
Tekniset palvelut                                    tekninen johtaja
Rakennusvalvonta                                 tekninen johtaja
Ympäristönsuojelu                                tekninen johtaja
Pelastuspalvelut                                     tekninen johtaja

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue