Kunnankirjaston kokoelmapolitiikka

Uuraisten kunnankirjasto tarjoaa asiakkaille tietoa, elämyksiä sekä mahdollisuuden tarkastella maailmaa erilaisista näkökulmista – viihtyä ja virkistyä.

Aineistovalintaamme ohjaa Laki yleisistä kirjastoista. Lain mukaan yleisen kirjaston tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä lukemiskulttuuria ja monilukutaitoa. Lisäksi laki velvoittaa yleistä kirjastoa edistämään mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Aineisto valitaan ammatillisin perustein ottaen huomioon erilaiset näkökulmat ja maailmankatsomukset. Kirjastoon ei valita aineistoa, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Ikärajasuositukset huomioidaan aineiston valinnassa ja sijoittamisessa eri osastoille.

Uuraisten Kunnankirjaston Kokoelmapolitiikka 2019

Aineiston valinta

Yleisen kirjaston tehtävänä on ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Kokoelmaa kehitetään niin, ajallinen syvyys ja laadullinen monipuolisuus säilyisivät. Kirjasto seuraa aineiston käyttöä ja reagoi tarvittaessa kysyntään ja käyttötapamuutoksiin. Asiakaskunnan rakenteen muutokset sekä paikalliset ja yleiset yhteiskunnalliset ilmiöt pyritään huomioimaan.

Kirjaston kokoelmiin hankitaan kirjoja, lehtiä, elokuvia, pelejä, musiikkia, karttoja ym. Aineistoa hankitaan sekä painettuna että sähköisenä. Tallennemuodon valinnan ratkaisevat sisältö, hankintahinta ja kysyntä. Kirjastoon hankitaan hyvin rajatusti sellaista painettua aineistoa, joka on vapaasti saatavilla verkossa sähköisessä muodossa. Kirjastoon hankitaan vain sellaista aineistoa, jonka tekijänoikeudet sallivat lainauksen tai käytön kirjastossa.

Osallisuus

Asiakkaat voivat osallistua kirjaston kokoelman kehittämiseen antamalla palautetta, tekemällä hankintaehdotuksia sekä tarjoamalla kirjastoon lahjoituksia (hyvin rajatusti). Kokoelmaa koskevat palautteet ja hankintaehdotukset pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Saatavuus

Kirjaston aineisto löytyy osoitteesta www.keskikirjastot.fi.

Aineistoa voi lainata ja varata maksutta Keski-kirjastoihin kuuluvista kirjastoista. Kaukolainojen maksut riippuvat lähettävän kirjaston hinnoittelusta ja muodostuvista kuluista.

Uutuuksia hankitaan kysynnän mukaan. Aineiston saatavuutta nopeutetaan tarvittaessa lyhentämällä laina-aikoja ja lisäkappaleita.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue