Kirjastoasiointi

Kirjastokortti

Kirjastokorttihakemus

Kirjastokortti annetaan jokaiselle, joka asiakkaaksi ilmoittautuessaan antaa kirjaston pyytämät tiedot ja todistaa henkilöllisyytensä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetulla henkilöllisyystodistuksella. Keski-kirjastoissa käyvät kaikki Keski-kirjastojen myöntämät kortit. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Kirjastokortin uusiminen maksaa 2 €.

Kirjastolla on oikeus rekisteröidä lainaajan henkilötunnus (Henkilötietolaki 523/99, 13 §:n 2 momentti). Keski-kirjastolla on yhteinen rekisteriseloste. Asiakkaan osoitteen on oltava Suomessa. Huoltaja sitoutuu vastaamaan alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Muuttuneista tiedoista, esim. osoitteen tai nimen muutoksesta, on ilmoitettava välittömästi kirjastoon, sillä muutokset eivät päivity muualta kirjastoon.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on aina esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Kirjastokorttia ja siihen liitettävää pin-koodia tarvitaan automaatilla lainattaessa, verkkoasioinnissa ja omatoimiasiointiaikana sisäänkirjautumisessa. Pin-koodin saa mistä tahansa Keski-kirjastosta tai verkkokirjastosta.

Allekirjoittaessaan kirjastokortin asiakas sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Asiakas sitoutuu korvaamaan vahingoittamansa, kadottamansa tai palauttamatta jättämänsä kirjastoaineiston.

Jos kirjastokortti katoaa

Kortin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta, kunnes hän on tehnyt kirjastolle katoamisilmoituksen.

Lainaus ja palautus

Lainaaminen on ilmaista. Normaali laina-aika on 28 vrk, dvd- ja blu-ray-aineiston sekä lehtiaineiston laina-aika 14 vrk. Laina-ajan poikkeuksia voi olla esim uutuuksissa tai sesonkiaineistossa.

Lainattu aineisto palautetaan eräpäivään mennessä kirjastoon. Omatoimiaikana ja kirjaston ollessa kiinni, aineiston voi palauttaa automaatilla tai ulko-oven vieressä olevasta palautusluukusta. Palautusluukusta ei saa palauttaa äänitteitä, dvd-levyjä tai muuta helposti särkyvää aineistoa.

Lainojen uusiminen ja aineiston varaus

Varausten tekeminen on maksutonta, mutta noutamattomasta varauksesta peritään 2 €/varaus. Ilmoituksen varatun aineiston saapumisesta saa valinnan mukaan tekstiviestinä tai sähköpostilla.

Keski-kirjastojen yhteisjärjestelmä

Keski-Suomessa toimii kirjastojen yhteisjärjestelmä Keski-kirjastot kirjastokimppa.

Yhteisjärjestelmä on usean kirjaston yhteinen tietokanta, josta voi etsiä aineistoa ja tehdä varauksia. Myös asiakasrekisteri on yhteinen. Hakukäytännöt ovat yhtenäistyneet eli kaikki kirjastot käyttävät samaa Keski-kirjastojen kirjastojärjestelmää. Uuden yhteisjärjestelmän myötä kirjastoille saadaan tarjolle laajempi aineistokokoelma.

Yhteisjärjestelmän etuja:

Yksi yhteinen kirjastokortti käy kaikissa Keski-kirjastoissa.

Kun kaikki kirjastot ovat mukana järjestelmässä, asiakkaalle on tarjolla laaja kokoelma. Kirjastoissa on käytössä sama hakuohjelma – näin ollen asiakkaan ei tarvitse opetella käyttämään useita erilaisia ohjelmia ja asiakkaan käytössä on kaikille kimpan kirjastolle yhteinen Arena-ympäristö, jossa tiedonhaku, lainojen uusinta, varausten teko ym. tapahtuu.

Käytössä on yhteiset käyttösäännöt (taksat vaihtelevat kuitenkin kunnittain)

Haku-, varaus- ja lainaustoiminnot

Yhteisjärjestelmässä tiedonhaun voi kohdistaa joko yhden kirjaston kokoelmaan tai samanaikaisesti kaikkien kirjastojen kokoelmiin. Myös varauksia voi tehdä kaikkien yhteisjärjestelmään kuuluvien kirjastojen aineistosta. Varausten tekoon, lainojen uusintaan ja omien tietojen selaamiseen tarvitaan kirjastokorttiin liitetty pin-koodi. Unohtuneen pin-koodin voit vaihtaa verkkokirjastossa tai käymällä kirjastossa.

Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti lainassa yhteisjärjestelmässä olevien kirjastojen aineistoa 100 kpl.

Eräpäivämuistutus

Asiakas saa ilmaiseksi sähköpostiinsa muistutuksen lähestyvästä eräpäivästä ennen eräpäivää, jos hän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa kirjastoon tai tallentaa sen omiin tietoihinsa verkkokirjastossa. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu. Muistutuksen saapumatta jääminen esimerkiksi teknisen ongelman vuoksi ei poista asiakkaalta velvollisuutta huolehtia lainojensa uusimisesta tai palauttamisesta viimeistään eräpäivänä. Asiakas on itse vastuussa myös kertyneistä myöhästymismaksuista.

Kuljetukset kirjastojen välillä

Seutuvarauksen avulla asiakas voi saada lainaksi toisen kunnan kirjastossa hyllyssä olevaa aineistoa. Mukana järjestelmässä ovat kaikki Keski-kirjaston kunnat.

Varatun aineiston saapuminen noutopaikkaan kestää yleensä muutamasta päivästä kahteen viikkoon, seutukuljetus toimii kaksi kertaa viikossa. Myös seutuvarauksen kautta lainatun aineiston voi uusia Keski-kirjastojen toimipisteissä tai netissä.

Uuraisten kirjastossa varattu aineisto on noudettavissa erillisestä varaushyllystä asiakaskoodin perusteella. Varatun aineiston saapumisesta lähtee asiakkaalle tieto tekstiviestillä tai sähköpostilla, ja sen voi noutaa joko palvelu- tai omatoimiaikana. Varauksia pidetään kirjastossa odottamassa viikko ilmoituksen jälkeen – noutamattomasta aineistosta peritään 2 € / nide. Varattu aineisto on mahdollista lainata myös lainausautomaatilla ja omatoimiaikana. Seutuvaraukset voi palauttaa mihin tahansa Keski-kimpan kirjastoon maksutta.

Käyttösäännöt ja maksut

Kirjastojen käyttösäännöt ja maksut säilyvät yhteisjärjestelmässä kirjastokohtaisina. 1.1.2017 varausmaksut poistuivat uuden kirjastolain myötä, mutta noutamattomasta varauksesta peritään 2 € maksu.

Uuraisilla myöhästymismuistutus on 1.50 €.

Asiakkaan maksujen raja on kaikissa yhteisjärjestelmään kuuluvissa kirjastoissa 10 €. Maksujen ylitystä seuraa käyttökielto, joka poistetaan asiakkaan maksaessa kertyneet maksut. Käyttökielto astuu voimaan kaikissa järjestelmään kuuluvissa kirjastoissa. Kertyneet maksut tulee nollata kerran vuodessa.

Maksut voi hoitaa missä hyvänsä Keski-kirjastojen toimipisteessä riippumatta siitä, minne ne ovat kertyneet. Laskutukseen mennyt aineisto tulee kuitenkin korvata siihen kaupungin/kunnankirjastoon, josta lasku on lähetetty tai sopia asiasta erikseen. Kirjastojen henkilökunta vastaa mielellään yhteisjärjestelmää koskeviin kysymyksiin.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue