Vuorohoito varhaiskasvatuksessa

Vuorohoitoa on lapsen hoito arkisin klo 18.00 – 06.00 välisenä aikana sekä viikonloppuisin tapahtuva hoito. Vuorohoito on tarkoitettu molempien huoltajien työn tai opiskelun vuoksi tarvitseville lapsille.

Vuorohoito järjestetään ensisijaisesti lapsen oman kunnan alueella. Vuorohoito Uuraisilla on keskitetty Pikkulan päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen loma-aikoina vuorohoito tarjoaan avoinna olevassa päiväkodissa.

Aukioloajat suunnitellaan lasten hoitotarpeiden mukaan. Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa määräaikaan mennessä erillisellä lomakkeella, josta ilmenee huoltajien työvuorot ja lapsen hoitoaika.

Vuorohoidon linjaukset Uuraisilla

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue