Maksut ja palveluseteli

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon vaikuttavat

  • perheen koko
  • sovittu hoitotuntien määrä viisiportaisen asiakasmaksutaulukon mukaisesti
  • tulot ennen verojen vähentämistä
  • lapsen ikä (vain palveluseteli)

Hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun / yksityisen palvelusetelin omavastuuosuuteen

Sovittu hoitoaika 0-84 tuntia / kk, enintään 159 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 85-107 tuntia / kk, enintään 188 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 108-130 tuntia / kk, enintään 231 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 131-150 tuntia / kk, enintään 260 euroa / kk.
Sovittu hoitoaika 151 tai enemmän / kk, enintään 289 euroa / kk.

Maksutonta esiopetusta on 84 tuntia kuukaudessa.

Perheen koko ja bruttotulot korkeimmalle maksulle 1.8.2018 alkaen

2 henkilön perheessä, 4799 euroa
3 henkilön perheessä, 5410 euroa
4 henkilön perheessä, 5777 euroa
5 henkilön perheessä, 6144 euroa
6 henkilön perheessä, 6510 euroa

Tuloselvitys
Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Yksityisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys palvelusetelin arvon määrittämiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi aloittaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Tuloselvitystä ei voi tehdä sähköisessä asiointipalvelussa (paitsi hyväksyä korkeimman maksun) vaan se tulee toimittaa paperilomakkeella (kunnallinen/yksityinen). Jos perhe hyväksyy korkeimman asiakasmaksun, ei tuloselvitystä tarvitse tehdä. Yrittäjän tulee aina lähettää yrittäjän tuloselvityslomake (Kunnallinen/ yksityinen) liitteineen, mikäli perhe ei ole hyväksynyt korkeinta maksua. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Palveluseteli yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin

Palveluseteli on Uuraisten kunnan myöntämä tuki silloin, kun perhe valitsee yksityisen varhaiskasvatuksen. Kunta myöntää palvelusetelin perheelle, mutta maksaa sen yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalle. Palveluntuottajan ilmoittamasta palvelun hinnasta vähennetään myönnetty palveluseteli ja perhe maksaa asiakasmaksuna palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Perhe saa tiedon palvelusetelin arvosta joko kirjeitse tai sähköisellä tiedonannolla. Päätöksessä näkyy laskennallisen kunnallisen asiakasmaksun määrä.

Yksityisen varhaiskasvatuspaikkojen hinnat vaihtevat, kysy maksuista suoraan yksityisistä päiväkodista tai -perhepäivähoitajilta.

Kerhomaksut
Kerhomaksu määräytyy sovittujen kerhopäivien mukaan.

Kaksi kertaa viikossa kokoontuva kerho maksaa 22 € / kk
Kerran viikossa kokoontuva kerho maksaa 12 € / kk.

​Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Kerhosta voi hakea maksuvapautusta tulojen, toimeentulotuen tai harkinnanvaraisuuden perusteella.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue