Vesi- ja viemärilaitos

Uuraisten kunnan jätevedet pumpataan Jyväskylään Nenäinniemen jäteveden puhdistamolle ja Äänekosken Teräväniemen puhdistamolle Hirvaskankaan osalta.

Ilmoita vesimittarilukema

Näitä ei viemäriin:

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi (tekstiili, muovi, ehkäisyvälineet, ruoanjäte, terveyssiteet, tupakantumpit, käsipyyhepaperi yms.). Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Sakokaivojen poisto:

Hyvän puhdistustehon saaminen edellyttää, että kaikki viemäriin tulevat sade- tai salaojavedet saadaan pois. Siksi myös kiinteistöiltä tulevat sade- ja salaojavedet tulisi johtaa muualle kuin viemäriin. Uudet vesioikeuden luvat edellyttävät hyvää puhdistustehoa ja siihen ei päästä jos viemärivesien mukana on sade- tai salaojavesiä.

Puhdistusprosessin muuttuessa kiinteistökohtaiset sakokaivot saadaan ohittaa tai poistaa. Kun sakokaivot on poistettu jäävät pois myös sakokaivojen vuosittaiset tyhjennykset. Sakokaivojen ohitus- tai poistokustannukset kuuluvat kiinteistön vastattaviin kustannuksiin, mutta vastaavasti kiinteistö säästää, kun vuosittaiset sakokaivojen tyhjennyskulut jäävät pois.

Kiinteistön omistaja voi tehdä sakokaivon ohitus- tai poistotyön itse tai teettää työ putkiliikkeellä. Kun kiinteistön omistaja teettää työn kunnan edustaja käy tarkastamassa lopputuloksen. Työn yhteydessä kiinteistöjen mahdolliset salaojavedet tulee jättää pois viemäristä ja ne tulee johtaa esim. ojaan. Lisäksi on huomioitava, että putkiliitokset ovat tiiviit, jotta maaperän vesi ei pääse viemäriin.

Niillä kiinteistöillä, joilla tonttiviemärit ovat vielä vanhoilla betoniputkilla, sakokaivojen poisto kannattaa tehdä samassa yhteydessä, kun kiinteistön betoniviemärien uusinta tulee ajankohtaiseksi.


Vesimittarilukema

Vesimittarilukema

reCAPTCHA

*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue