Yksityisten maanomistajien tontit

Tältä sivulta löytyy tietoa yksityisten maanomistajien tonteista niiltä osin, kuin he ovat tietojansa pyytäneet ilmoittamaan. Tietojen ajantasaisuus tulee varmistaa tonttia myyvältä maanomistajalta.

YKSITYISELTÄ MAANOMISTAJALTA TONTTIA OSTAESSAAN OSTAJAN TULEE HUOMIOIDA JA SELVITTÄÄ  VESI- JA VIEMÄRILIITTYMIEN HINTA JA MAHDOLLINEN TOTEUTUSAIKATAULU KO. ALUEEN TOIMIJALTA (VESILAITOS TAI VESIOSUUSKUNTA) SEKÄ SÄHKÖLIITTYMÄN HINTA ELENIA OY:LTÄ.

UURAISTEN KUNTA EI VASTAA MAHDOLLISISTA RAKENNUSAIKATAULUJEN VIIVÄSTYKSISTÄ TIEDONPUUTTEESTA JA TOTEUTUSAIKATAULUISTA JOHTUEN.

Kaikille myynnissä oleville tonteille ei ole toteutettu tietä/vesi- ja viemäri- tai sähköliittymiä ja näistä syistä johtuen rakennusluvan käsittely ja rakentaminen voivat viivästyä suunnitellusta.

Toivomme, että mikäli olette ostamassa tonttia yksityiseltä maanomistajalta, otatte yhteyttä rakennusvalvontaan suunnitellun toteutusaikataulun osalta ennen kauppakirjojen allekirjoittamista:

– Vs. rakennustarkastaja Jari Vuopio, p. 040 660 5388
– Suunnitteluavustaja Marianne Ojanperä, p. 050 440 4415

 

Yksityiset maanomistajat

HIRVASKANGAS

Ilkka Vertainen, puh. 0400-200 122

-7kpl tontteja Hirvaskankaan asemakaava-alueella
-sähköposti: ilkka.vertainen@megawatti.net
Karttaliite

Joutenlampi Oy

-puh. 040 753 4277/Ilpo Oksanen
-puh. 050 553 6325/Timo Leppänen tai tileppanen@gmail.com
-Lisätietoja Tontteja Hirvaskankaalta-sivustolta

Markku Hirvanen, puh. 040-5037585

-tontteja Hirvaskankaan asemakaava-alueella
-sähköposti: markku.hirvanen@luukku.com
Karttaliite

KIRKONKYLÄ

Liisa Finch, puh. 044-541 0033

-omakotitontti, n. 1ha, kirkonkylän läheisyydessä

Karttaliite

Uuraisten seurakunta

Akkojärvi-Sääkspää, Niinijärven tontit
Asuntokeskus Puttonen & Seppänen Oy
http://www.puttonenseppanen.fi/?page=tontit

Aittovuoren tontit
-yhteyshenkilö Hannu Kokkonen
-puh. 040-518 1126
-sähköposti: hannu.kokkonen@evl.fi

Lisätietoja seurakunnan tonteista löytyy myös tästä  ja tästä

JOKIHAARA

Heimo Hartikainen

-puh. 040-744 9880 tai 0400-810032
-sähköposti: pk-mantykallio@apkl.fi

-Huom! Rakentaminen vaatii myönteisen suunnittelutarveratkaisun ennen rakennuslupaa.
Karttaliite

Teuvo Akonpelto, puh. 0400-241381

-Huom! Rakentaminen vaatii myönteisen suunnittelutarveratkaisun ennen rakennuslupaa.

Karttaliite

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue