Rakennusvalvonta

Hyvä rakennusvalvonnan asiakas!

Huomioithan viraston sulku- ja loma-ajat lupakäsittelyissä ja katselmuksissa. Rakennusvalvonnan lain määräämiä tehtäviä hoitaa 1.9.2019-29.2.2020 Toivakan kunnan vs. rakennustarkastaja Jari Vuopio. Hän on tavoitettavissa pääasiassa tiistaisin Uuraisten kunnanvirastolla. Varmistathan hänen paikallaolonsa puhelimitse tai sähköpostitse.

Lupahakemuksia käsitellään jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina. Hakemusten tulee olla käsittelykuntoisia vaadittavine liitteineen ja selvityksineen vähintään 5 arkipäivää ennen toivottua käsittelypäivää.

Varaathan katselmusajan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Rakennusvalvonnan tietopyynnöt:

Tietopyynnöt (rakennusoikeus- tai arkistotiedot) osoitetaan sähköpostitse rakennustarkastajalle tai suunnitteluavustajalle.

Tietopyynnöstä tulee selvitä:

  • kiinteistön tiedot: kiinteistötunnus, kiinteistön osoite, mistä rakennuksesta halutaan tietoa (jos kiinteistöllä on useampia rakennuksia)
  • mitä asiakirjoja tarvitset
  • vanhoissa luvissa (ennen 1990-lukua) on hyvä myös ilmoittaa, kenen nimellä lupa on mahdollisesti haettu (jos tiedossa)
  • yhteystiedot sekä maininta kuinka haluat tutustua asiakirjoihin (huomioi asiakirjojen toimituksen mahdollinen maksullisuus)

Tietopyyntöihin pyritään vastaamaan 2 viikon kuluessa pyynnön jättämisestä.

 

Järvimaisema
© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue