Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutosta ja laajennusta Akonniemen alueella koskeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Yleiskaavatyössä on tarkoitus rajata tuleva asemakaavoitettava alue sekä Akkoniemen lähirantojen muut merkittävimmät kehittämistarpeet yleiskaavatasoisesti. Alueen kehittämistarpeita ovat mm. Akkoniemen alueelle sijoittuvan RT-telttailu- ja leirintäalueen tai vastaavan matkailupalvelualueen uusi sijoitus sekä liittymäalueen tarkastelut Marjoniementien ja Multiantien osalta.

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma asetetaan nähtäville 12.8.-6.9.2019 väliseksi ajaksi Uuraisten kunnantalolle osoitteeseen Virastotie 4, 41230 Uurainen.

Asemakaavaa koskeva tiedotus tapahtuu kunnan nettisivujen lisäksi tarvittaessa Paikallisuutiset-lehdessä sekä alueen maanomistajille ja naapureille lähetettävillä tiedotekirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Uuraisten kunnantalolle tekniselle ja ympäristötoimelle tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@uusi.uurainen.fi viimeistään 6.9.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta antaa aluearkkitehtipalveluista Susanna Paananen, p. 044 704 6280, susanna.paananen@saarijarvi.fi

Uuraisten kunnan vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella: Osallistumis- ja arvointisuunnitelma

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue