Lainvoimaiset kaavat

Uuraisten kunnan lainvoimaiset kaavat löytyvät kuntalaisen karttapalvelusta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee laatia kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsaus 2018-2019

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue