Suo palaa suoksi

12.09.2019 | Uutinen

 

Ilmastotalkoisiin voi osallistua monin eri tavoin, myös metsänhoidollisin toimenpitein.

Uurainen toteuttaa omistamallaan, kahdesta alueesta muodostuvalla yhteensä 12 hehtaarin alueella suon ennallistamisen yhteistyössä Mhy Keski-Suomen kanssa. Kyseessä on 60-luvulla ojitettu alue, jonka puusto ei kuitenkaan ole kasvanut oletetulla tavalla.

Käytännössä toimenpide tarkoittaa, että suurin osa olemassa olevasta haihduttavasta puustosta kaadetaan talvella, jolloin maaperä vahingoittuu mahdollisimman vähän. Kyseisen maakappaleen ojia ei ole perattu vuosikymmeniin, joten ojien virtaus saadaan hyvin pienillä toimenpiteillä loppumaan, veden pinta nousee ja maaperä muuttuu kosteammaksi.

-Pikkuhiljaa myös suon monimuotoinen kasvillisuus palaa. Kasveista rahkasammaleet, suopursu, lakka ja karpalo valtaavat alaa, joten toimenpiteestä on hyötyä myös marjastajille. Tehtävät toimenpiteet vauhdittavat suon palautumista luonnontilaan, mihin muuten kuluisi jopa sata vuotta. Ennallistamisia on tehty melko vähän, joten on mielenkiintoista seurata, miten prosessi etenee, metsäasiantuntija Markus Laivamaa Mhy Keski-Suomesta kertoo.

Lisätietoja Markus Laivamaa p 040 5260 914.

Kuvassa metsä ennen ennallistamistoimenpiteitä.

© 2019 Uuraisten kuntaMainostoimisto Creative Crue